Kwaliteitscultuur

Het Opleidingsnetwerk zet regelmatig verschillende instrumenten in waarmee de ambities van het Opleidingsnetwerk worden gemonitord.

Overzicht van instrumenten, te monitoren ambities en frequenties 

Instrument

Te monitoren ambitie

Frequentie

Zelfevaluatiekader (ZEK)

 • Realisatie van basiskwaliteit

Eenmaal per drie jaar

Evaluatie stagebegeleiding

 • Verder versterken van de kwaliteit van het werkplekleren

Jaarlijks

Nationale Studentenenquête (NSE)

 • Verder versterken van de kwaliteit van het werkplekleren

Jaarlijks

Alumni onderzoek

 • Verder versterken van de kwaliteit van het werkplekleren
 • Vergroten van de doorstroom in de opleiding en behouden van startende leraren
 • Stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen

Jaarlijks een cohort

Werkveldenquête

 • Verder versterken van de kwaliteit van het werkplekleren
 • Vergroten van de doorstroom in de opleiding en behouden van startende leraren

Tweejaarlijks

Gesprekken met stakeholders zoals bestuurders, directeuren, HRM medewerkers, etc.

 • Verder versterken van de kwaliteit van het werkplekleren
 • Vergroten van de doorstroom in de opleiding en behouden van startende leraren
 • Stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen

Tweemaal per jaar

 

Het goede gesprek

Alle actoren binnen het Opleidingsnetwerk leren van en met elkaar in netwerken en hebben oog voor kwaliteit en de verbetering ervan. Zo is het netwerk afgevaardigden schoolopleiders verantwoordelijk voor het vertalen van de acties en voornemens vanuit en het mede vormgeven van het beleid van het Opleidingsnetwerk naar stichtings- en schoolniveau. Schoolopleiders en instituutsopleiders ‘vinden’ elkaar hierdoor in toenemende mate voor het voeren van het goede gesprek over de ontwikkeling en begeleiding van de aanstaande leraar. De bijeenkomsten van het schoolopleidersnetwerk zien we daarmee als kalibratiesessies tussen schoolopleiders als het gaat om opleiden en begeleiden.

Lees verder...

Zelfevaluatiekader (ZEK)

Om de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren op opleidingsscholen in beeld te brengen, te monitoren en te borgen, nemen (bovenschools) schoolopleiders binnen ons Opleidingsnetwerk 1x per 3 jaar het ZEK af.  

Hiervoor bekijken (bovenschools) schoolopleiders:

Na afname van de ZEKposters in een teambijeenkomst, kunnen (bovenschools) schoolopleiders met de verkregen input het ZEKonline i.s.m. hun directie gaan invullen. De opleidingsschool ontvangt hiervoor een mail met inloggegevens.

Koerskaarten 2023 - 2026

Dit plan is samengesteld op basis van de infographic “Basisafspraken Opleidingsnetwerk Samen Opleiden” en het  Beleidsplan 2023-2026 waar we vanuit het Landelijk Kwaliteitskader Samen Opleiden en Professionaliseren per waarborg hebben beschreven wat we:

 1. willen behouden en/of versterken (verworvenheden)
 2. willen (door)ontwikkelen (ontwikkelkansen)
 3. gaan doen (voornemens)

Dit plan is de basis voor de continue ontwikkeling van ons Opleidingsnetwerk. Een levend document, dat we blijven updaten. Dat geeft ons de kans om telkens weer te kijken en te toetsen waar we staan.

Landelijk Kwaliteitskader