Terug naar Overzicht

Uitbreiding Opleidingsnetwerk m.i.v. 01-08-23 van 9 naar 24 besturen

Vanuit de overtuiging dat het samen verantwoordelijk zijn voor het opleiden en professionaliseren van aanstaande en startende leraren de meest passende manier van opleiden is voor álle aanstaande leraren van Hogeschool de Kempel was het wenselijk om het huidige netwerk uit te breiden met meerdere partners/besturen.

Die wens sluit aan op de landelijke ambitie om in 2030 alle leraren op te leiden binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. M.i.v. 01-08-2023 hebben we ons Opleidingsnetwerk mogen uitbreiden van 9 naar 24 partners/besturen. Dat betekent dat we met deze uitbreiding momenteel nu 63% (648 studenten) via het opleidingsnetwerk worden opgeleid.